فروش2500 هکتار زمین جهت سرمایه گذاری در کاشت پسته

فروش2500 هکتار زمین جهت سرمایه گذاری در کاشت پسته

زمین پسته زمین صنعتی پسته خرید زمین کشاورزی خرید زمین هکتاری وام 100 میلیاردی زمین هکتاری سرمایه گذاری کشت و صنعت خرید فروش خرید زمین فروش زمین فروش زمین هکتاری زمین ارزان تهران پروش ماهی باغ زمین پر آب وام بانکی