اجاره یا فروش دامداری

اجاره یا فروش دامداری

محل فروشی دامداری 300 راسی گوساله پرواربندی دارای پروانه بهره برداری از جهاد کشاورزی و سند شش دانگ و بدون هیچ گونه بدهی معوقه

مشاهده کامل آگهی:

اجاره یا فروش دامداری