فروش گلخانه فلزی به مساحت 7000 متر واقع در تهران، شهر شریف آباد

فروش گلخانه فلزی به مساحت 7000 متر واقع در تهران، شهر شریف آباد

فروش گلخانه فلزی در زمینی به مساحت 7000 متر